Arnav Jain

En sida för att samla ihop lite dokument och innehåll för domare.

Denna sida samlar ihop dokument och länkar som kan vara relevanta för dig som domare eller annan funktionär inom segling.

Denna är i dagsläget under uppbyggnad.

Klicka på menyn i övre höger hörn på sidan för att finna vad som finns tillgängligt.

Om du kommer hit under Domarseminarium 2023.

0%